انتشار کتاب جدید جناب آقای دکتر بهزاد سلمانی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۹ کد خبر : ۴۸۱۴ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۴۶۱
انتشار کتاب جدید جناب آقای دکتر بهزاد سلمانی با عنوان پارک های علم و فناوری، ساز و کاری برای اقتصاد دانش بنیان

Dr_salmani.jpg

کتاب “پارک های علم و فناوری، ساز و کاری برای اقتصاد دانش بنیان “ تالیف دکتر بهزاد سلمانی، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز است که توسط نشر نور علم به چاپ رسیده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
پارک های علم و فناوری در چند دهه گذشته توسعه چشمگیری در جهان داشته اند. در ایران نیز سیاستگذاران تلاش های های ارزشمندی برای توسعه سازمان های دانش بنیان داشته اند و پژوهشگران همزمان با توسعه پارک ها، پژوهش های گسترده ای را برای ارزیابی ویژگی های مختلف آن انجام داده اند.
در همین راستا،  در این کتاب، مبانی پارک های علم و فناوری با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و توصیه ها و عملکرد سازمان بین المللی مرور شده و در حقیقت، این کتاب برگرفته از طرح پژوهشی، بررسی، تحقیق و تدوین برنامه های راهبردی پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی؛ بر اساس توصیه  سازمان های بین المللی و تجربیات پارک های موفق دنیا است.
این کتاب در شش فصل شامل مقدمه، اقتصاد دانش بنیان، مبانی پارک های علم و فناوری، مدیریت و توسعه پارک های علم و فناوری، سازمان های بین المللی و درس هایی از سازمان های بین المللی تنظیم شده و مطالعه آن می تواند برای مدیران و کارشناسان پارک های علم و فناوری، افراد و شرکت های کارآفرین و دانش جویان رشته های مدیریت، مهندسی صنایع و اقتصاد مفید باشد.


۱ رای

نظر شما :