برنامه های هفته پژوهش دانشکده اقتصاد و مدیریت

برنامه های هفته پژوهش دانشکده اقتصاد و مدیریت

۲۵ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۸ کد : ۸۳۴۱ اطلاعیه ها
برنامه های هفته پژوهش دانشکده اقتصاد و مدیریت

روز و تاریخ

ساعت و مکان

عنوان

موضوع

سخنران

شنبه 24/09/1397

ساعت 11:30 تالار شماره 2 دانشکده

کارگاه

معرفی پایگاههای اطلاعات علمی و اعتبار سنجی مجلات

خانم دکترسکینه سجودی

استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

یکشنبه 25/09/1397

 

ساعت 11:30 تالار شماره 1 دانشکده

سخنرانی

اخلاق و تکنولوژی: چالش ها و فرصت های پژوهشی

آقای دکتر ناصر صنوبر

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز

 

ساعت 12:15 تالار شماره 1 دانشکده

کارگاه

بهینه کاوی{بنچ مارکینگ}

آقای دکتر یونس جبار زاده

استاد یار گروه مدیریت دانشگاه تبریز

دوشنبه 26/09/1397

 

ساعت 10 تالار وحدت دانشگاه

افتتاحیه

افتتاحیه انجمن بازاریابی ایران

شعبه آذربایجان شرقی

آقای دکتر محمد فاریابی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز

ساعت 11:30 تالار شماره 2 دانشکده

سمینار دانشجویی

( دکتری)

بازاریابی شبکه ای

خانم اکرم اکبری

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

ساعت 12:45 تالار شماره 2 دانشکده

سمینار دانشجویی

( دکتری)

اقتصاد سیاسی کتمان بنیانهای فکری-فلسفی اقتصاد متعارف و پیامدهای آن

آقای یاور احمدپور ترکمانی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

سه شنبه 27/09/1397

 

ساعت 10 تالار شماره 1 دانشکده

کارگاه

دام های پیش روی محققان در موقع انجام تحقیقات علمی

آقای دکتر محمد فاریابی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز

ساعت 11:30 تالار شماره 2 دانشکده

سخنرانی

بررسی و تحلیل نوسانات

اخیر نرخ ارز

آقای دکترمحمد مهدی برقی

دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چهارشنبه 28/09/1397

ساعت 11:30 تالار شماره 1 دانشکده

سخنرانی

اکو سیستم کارآفرینی در ایران و مسیر تجاری سازی فناوری ها

 

آقای دکتر اسماعیل هاشمی

رئیس مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی


نظر شما :