معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

دکتر حسین اصغرپور
116_e4d78506-5158-4aa1-a714-e2b20f3ab843.JPG

دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت 

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، 1376

کارشناسی ارشد: اقتصاد بین الملل و اقتصادسنجی از دانشگاه علامه

طباطبایی تهران، 1379

دکتری: اقتصاد انرژی، منابع و محیط زیست و اقتصاد پولی از دانشگاه

تربیت مدرس، 1384

شماره تلفن محل کار:   33392350
فکس: 33392352

آدرس : تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت
کدپستی: 16471-51666