معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

دکتر رضا رنج پور
 

دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت 

 

شماره تلفن محل کار:   33392350
فکس: 33392352

آدرس : تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت
کدپستی: 16471-51666