معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

      آقای دکتر فیروز فلاحی

    دانشیار اقتصاد


تحصیلات تکمیلی :

     -         دکتری اقتصاد  با گرایش اقتصاد  صنعتی و اقتصاد محیط زیست (1386) دانشگاه اتاوا-کانادا
-         فوق لیسانس علوم اقتصادی  (1378) دانشگاه تهران

     -           لیسانس اقتصاد نظری (1376) دانشگاه تبریز

 

شماره تلفن محل کار:   33392350
فکس: 33392352

آدرس : تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی،
کدپستی: 16471-51666