معاونت پژوهش و فناوری

 

آقای دکتر بهزاد سلمانی
696_41d9e756-2a9e-46a3-811c-641768e4a0d7.png
استاد اقتصاد

 تحصیلات:

- دکتری اقتصاد با گرایش اقتصاد بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

- فوق لیسانس اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی


 

 

شماره تلفن محل کار:   33392350
فکس: 33392352

آدرس : تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت
کدپستی: 16471-51666