انجمن علمی اقتصاد

تعداد بازدید:۲۹۸۲

بسمه تعالی

لیست اعضای شورای انجمن علمی اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت

 

                                 (در وضعیت بروزرسانی)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

1

دکترصمد رحیمی اقدم 

استاد مشاور انجمن

s.rahimiaghdam@gmail.com

2

 

دبیر انجمن

 

3

 

عضو انجمن

 

4

 

عضو انجمن

 

5

 

عضو انجمن

 

6

 

عضو انجمن

 

7

 

عضو انجمن

 

8

 

عضو انجمن

 

9

 

عضو انجمن

 

10

 

عضو انجمن

 
آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۳۹۸