انجمن علمی دانشجویان اقتصاد

بسمه تعالی

لیست اعضای شورای انجمن علمی علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

1

دکتر یونس جبارزاده 

استاد مشاور انجمن

Yjabarzade@gmail.com

2

علی شهری جند

دبیر انجمن

ali.shahri1990@gmail.com

3

اکرم اکبری

عضو انجمن

akramakbari98@yahoo.com

4

حسن فرج الهی

عضو انجمن

Hasan.farajollahi@yahoo.com

5

امین یاری

عضو انجمن

amin.yari137171@yahoo.com

۶

سیما نصیب پرست

عضو انجمن

simanasibparast@yahoo.com

۷

داوود حمیدی

عضو انجمن

Davod.hamidi@yahoo.com

۸

فاطمه رحمت زاده

عضو انجمن

Fateme.rahmatzade72@gmail.com