نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
تقاضای تمدید سنوات تحصیلی برای دوره دکتریفرم‌ها
درخواست مجوز دفاع از پروپوزال دوره دکتریفرم‌ها
فرم تعهدنامه اصالت رساله دکتریفرم‌ها
فرم شماره ۱ دفاع از رساله دکترافرم‌ها
فرم شماره ۲ دفاع از رساله دکترافرم‌ها
فرم مجوز دفاع نهایی دوره دکتریفرم‌ها
مجوز ارائه گزارش ۶ ماهه دوره دکتریفرم‌ها
مجوز پیش دفاع رساله دوره دکتریفرم‌ها
تعهدنامه اصالت پایاننامه کارشناسی ارشدفرم‌ها
فرم شماره ۱ دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشدفرم‌ها
فرم شماره ۲ دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشدفرم‌ها
فرم درخواست حذف دروس افتادهفرم‌ها
اعلام کل بدهی به صندوق رفاهفرم‌ها
برگ حذف تکدرسفرم‌ها
تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان دانشگاه تبریزفرم‌ها
تقاضای امتحان درس معرفی به استادفرم‌ها
تقاضای ترک تحصیل دائم دانشجویانفرم‌ها
تقاضای تمدید سنوات تحصیلی برای کارشناسی ارشدفرم‌ها
درخواست تغییر رشتهفرم‌ها
فرم تسویه حساب دانشجویانفرم‌ها