نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
اعلام کل بدهی به صندوق رفاهفرم‌ها
برگ حذف تکدرسفرم‌ها
تعهدنامه اصالت پایاننامه کارشناسی ارشدفرم‌ها
تعهدنامه اصالت رساله دکترافرم‌ها
تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان دانشگاه تبریزفرم‌ها
تقاضای امتحان درس معرفی به استادفرم‌ها
تقاضای ترک تحصیل دائم دانشجویانفرم‌ها
تقاضای تمدید سنوات تحصیلی برای کارشناسی ارشد و دکترافرم‌ها
در خواست مجوز دفاع از پروپوزال دوره دکتریفرم‌ها
درخواست تغییر رشتهفرم‌ها
فرم تسویه حساب دانشجویانفرم‌ها
فرم تعهد محضریفرم‌ها
فرم جدید تقـاضـای انتقـال توأم با تغییر رشتهفرم‌ها
فرم جدید تقـاضـای انتقـال دائـمفرم‌ها
فرم جدید درخواست انتقال بصورت مهمانفرم‌ها
فرم حج عمرهفرم‌ها
فرم درخواست انتخاب واحد تا سقف 24 واحدفرم‌ها
فرم درخواست تغییر رشته(داخل دانشگاه)فرم‌ها
فرم درخواست حذف دروس افتادهفرم‌ها
فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویانفرم‌ها