آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اعمال ماده ۱۸ (حذف دروس مردودی)- PDFفرم‌ها
فرم اعمال ماده ۱۸ (حذف دروس مردودی)- Wordفرم‌ها
فرم انتخاب واحد دستی- PDFفرم‌ها
فرم انتخاب واحد دستی- Wordفرم‌ها
فرم بررسی مشکلات آموزشی- PDFفرم‌ها
فرم بررسی مشکلات آموزشی- Wordفرم‌ها
فرم پیشنهاد پروژه تخصصی کارشناسی- PDFفرم‌ها
فرم پیشنهاد پروژه تخصصی کارشناسی- Wordفرم‌ها
فرم تسویه حساب ارشد و دکترافرم‌ها
فرم تسویه حساب دانشجویانفرم‌ها
فرم تسویه حساب کارشناسی- PDFفرم‌ها
فرم تسویه حساب کارشناسی- Wordفرم‌ها
فرم تعهد محضریفرم‌ها
فرم تعهدنامه اصالت رساله دکتریفرم‌ها
فرم تغییر دوره از روزانه به شبانه- PDFفرم‌ها
فرم تغییر دوره از روزانه به شبانه- Wordفرم‌ها
فرم تغییر رشته داخل دانشگاه- PDFفرم‌ها
فرم تغییر رشته داخل دانشگاه- Wordفرم‌ها
فرم تقاضای امتحان معرفی به استاد- PDFفرم‌ها
فرم تقاضای امتحان معرفی به استاد- Wordفرم‌ها