آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تغییر دوره از روزانه به شبانه- PDFفرم‌ها
فرم تقاضای امتحان معرفی به استاد- Wordفرم‌ها
فرم درخواست مهمان در ترم تابستانفرم‌ها
فرم تقاضای امتحان معرفی به استاد- PDFفرم‌ها
تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان دانشگاه تبریزفرم‌ها
فرم درخواست استاد راهنمای پروژه تخصصی کارشناسی- Wordفرم‌ها
فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویانفرم‌ها
فرم درخواست استاد راهنمای پروژه تخصصی کارشناسی- PDFفرم‌ها
فرم گزارش نمرهفرم‌ها
فرم پیشنهاد پروژه تخصصی کارشناسی- Wordفرم‌ها
برگ حذف تکدرسفرم‌ها
فرم پیشنهاد پروژه تخصصی کارشناسی- PDFفرم‌ها
فرم معرفی دانشجویان به دوره کارآموزیفرم‌ها
فرمت پروژه تخصصی کارشناسی- Wordفرم‌ها
فرم مفقودی کارتفرم‌ها
فرمت پروژه تخصصی کارشناسی- PDFفرم‌ها
تقاضای تمدید سنوات تحصیلی برای کارشناسی ارشدفرم‌ها
فرم اعلام آمادگی دفاع برای پروژه تخصصی کارشناسی-Wordفرم‌ها
درخواست تغییر رشتهفرم‌ها
فرم اعلام آمادگی دفاع برای پروژه تخصصی کارشناسی- PDFفرم‌ها