رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۲۰۹۹۳


 

دکتر زهرا کریمی تکانلو

استاد اقتصاد

 

لینک سایت شخصی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?z.karimi

شماره تلفن محل کار: 33392350-041      شماره فاکس: 33392352-041

آدرس : تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت، کدپستی: 51666 – 16471

آدرس پست  الکترونیک: zahra.karimi.tu@gmail.com

 

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۳