گروه مدیریت

تعداد بازدید:۳۹۰۰۴

مدیر گروه: دکتر محمد فاریابی

 

اساتید گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

اعضای هیات علمی:

- دکتر سیدصمد حسینی

- دکتر ناصر صنوبر

- دکتر علیرضا فضل زاده

- دکتر محمد فاریابی

- دکتر یونس جبارزاده

- دکتر صمد رحیمی اقدم

- دکتر سجاد نقدی

- دکتر وحید احمدیان

- دکتر نسرین راضی

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۲