واحد پژوهش

تعداد بازدید:۱۲۲۰


نام ونام خانوادگی: خدیجه نعمت پور

سمت : کارشناس پژوهشی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 

تلفن: 33392360 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی: مریم مهدی زاده 

سمت : کارشناس مسئول کتابداری

تحصیلات : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: 33392341 - 041

********************************************

 

 

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۱