معاونت پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۳۹۲۴

 

دکتر پرویز محمدزاده

دانشیار گروه علوم اقتصادی

 

 

شماره تلفن محل کار:   33392350
فکس: 33392352

وب سایت شخصی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?p.mz

آدرس : تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت
کدپستی: 16471-51666

 

  
آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۴۰۲