معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۱۹۵۴۶

گروه اقتصاد دانشگاه تبریز در مهرماه سال 1369 با پذیرش 25 دانشجو در رشته اقتصاد ( نظری ) و با دو نفر هیات علمی رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. در طی سالهای بعد این گروه با گسترش رشته اقتصاد به گرایش اقتصاد بازرگانی فعالیت علمی و پژوهشی خود را بسط داد. این گسترش گروه توام با افزایش تعداد دانشجویان و استخدام اعضای هیات علمی جدید بود. توسعه گروه اقتصاد دانشگاه تبریز با ایجاد مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال 1377 ادامه یافت و این گروه پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، در سال 1382 در دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی نیز دانشجو پذیرفت.

از سال 1385 با ایجاد رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد و مدیریت جهانگردی در مقطع کارشناسی، بخش مدیریت گروه اقتصاد نیز فعالیت خود را آغاز نمود.

در سال 1387 روند توسعه این گروه با ایجاد مقطع دکترا در رشته اقتصاد و مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شتاب بیشتری یافت و به دنبال افزایش تعداد رشته ­ها و به تبع آن تعداد دانشجویان و اعضای هیات علمی، در سال 1390 مجوز ایجاد دانشکده مستقل تحت عنوان دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی از سوی وزارت علوم صادر شد که همین امر منجر به توسعه بیشتر گرایش­های مختلف در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین تفکیک دانشکده به سه گروه: علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و مدیریت شد. این دانشکده در حال حاضر دارای 26 عضو هیات علمی است که از این تعداد 7 نفر دارای رتبه استادی، 13 نفر دانشیاری و 6 نفر دارای رتبه استادیاری می­باشند. دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی با تصویب هیات رئیسه دانشگاه و نیز هیات امنا دانشگاه از بهمن 1396 به دانشکده اقتصاد و مدیریت تغییر نام داد. همچنین مقاطع، گرایش­ها و تعداد دانشجویان این دانشکده به شرح جدول ذیل است:
 

مقطع تحصیلی

نام رشته

نام گرایش

تعداد دانشجویان

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

گروه مدیریت

مدیریت کسب و کار

رفتارسازمانی و منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

339

مدیریت کسب و کار

عملیات و زنجیره تامین

مدیریت کسب و کار

 سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کار

فناوری

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین المللی

مدیریت بازرگانی

تجارت الکترونیکی

مدیریت بازرگانی

کارآفرینی

مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیک

حسابداری

ندارد

 

 

 

کارشناسی ارشد گروه علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

بانکداری اسلامی

علوم اقتصادی

اقتصاد مالی

علوم اقتصادی

اقتصاد نظری

علوم اقتصادی

 اقتصاد اسلامی

علوم اقتصادی

اقتصاد و تجارت الکترونیکی

علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

علوم اقتصادی

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

علوم اقتصادی

اقتصاد انرژی

علوم اقتصادی

اقتصاد شهری

مقطع تحصیلی

نام رشته

نام گرایش

تعداد دانشجویان

 

کارشناسی

گردشگری

ندارد

 

470

حسابداری

ندارد

اقتصاد

 ندارد

مقطع تحصیلی

نام رشته

نام گرایش

تعداد دانشجویان

 

 

دکتری

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

اقتصاد بیمه

 

 

 

 

54

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

علوم اقتصادی

اقتصاد شهری و منطقه ای

علوم اقتصادی

اقتصاد پولی

علوم اقتصادی

اقتصاد نهادگرا

علوم اقتصادی

اقتصاد اسلامی

علوم اقتصادی

اقتصاد بخش عمومی

علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی

علوم اقتصادی

اقتصاد منابع

دکتری مدیریت

مدیریت راهبردی 

مدیریت راهبردی

9

مقطع تحصیلی

نام رشته

نام گرایش

تعداد دانشجویان

کارشناسی ارشد

رشته های مجازی مدیریت

مدیریت کسب و کار

مالی

مدیریت کسب و کار

استراتژی

مدیریت کسب و کار

 بازاریابی

کارشناسی ارشد

رشته های مجازی اقتصاد

علوم اقتصادی

بانکداری اسلامی

 

علوم اقتصادی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

علوم اقتصادی

اقتصاد شهری


 

 

 

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۲