زبان ها

گروه اقتصاد دانشگاه تبریز در مهرماه سال 1369 با پذیرش 25 دانشجو در رشته اقتصاد ( نظری ) و با دو نفر هیات علمی رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. در طی سالهای بعد این گروه با گسترش رشته اقتصاد به گرایش اقتصاد بازرگانی فعالیت علمی و پژوهشی خود را بسط داد. این گسترش گروه توام با افزایش تعداد دانشجویان و استخدام اعضای هیات علمی جدید بود. توسعه گروه اقتصاد دانشگاه تبریز با ایجاد مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال 1377 ادامه یافت و این گروه پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، در سال 1382 در دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی نیز دانشجو پذیرفت.

از سال 1385 با ایجاد رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد و مدیریت جهانگردی در مقطع کارشناسی، بخش مدیریت گروه اقتصاد نیز فعالیت خود را آغاز نمود.

در سال 1387 روند توسعه این گروه با ایجاد مقطع دکترا در رشته اقتصاد و مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شتاب بیشتری یافت و به دنبال افزایش تعداد رشته ­ها و به تبع آن تعداد دانشجویان و اعضای هیات علمی، در سال 1390 مجوز ایجاد دانشکده مستقل تحت عنوان دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی از سوی وزارت علوم صادر شد که همین امر منجر به توسعه بیشتر گرایش­های مختلف در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین تفکیک دانشکده به سه گروه: علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و مدیریت شد. این دانشکده در حال حاضر دارای 26 عضو هیات علمی است که از این تعداد 7 نفر دارای رتبه استادی، 13 نفر دانشیاری و 6 نفر دارای رتبه استادیاری می­باشند. دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی با تصویب هیات رئیسه دانشگاه و نیز هیات امنا دانشگاه از بهمن 1396 به دانشکده اقتصاد و مدیریت تغییر نام داد.