برنامه نیمسال دوم سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیه در مورد دروس افتاده در ایام امتحانات

اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد درس رساله

اطلاعیه در مورد درس آشنایی با دفاع مقدس

× تقویم آموزشی  نیمسال دوم سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

vاطلاعیه شرکت در المپیاد دانشجویی ۱۴۰۲

× فراخوان و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۳

vاطلاعیه برگزاری کلاسهای ویژه مرکز آموزش زبان دانشگاه تبریز

×قابل توجه دانشجویانی که مشکل ورود به سامانه سما را دارند

vبورس فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل و خارج کشور

×اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه تبریز

vدستورالعمل مراحل مختلف آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز ۱۴۰۱

×نحوه شرکت در کلاسهای درسی برای دانشجویان رشته های مجازی

v تقویم آموزشی  نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

×فلوچارت مراحل انجام همانندجویی در دانشکده اقتصاد و مدیریت (کارشناسی ارشد و دکتری)

vروال جدید دریافت تائیدیه تحصیلی از آموزش و پرورش

×مراحل دریافت دانشنامه به صورت غیرحضوری

vنحوه تهیه و اصول نگارش پایاننامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دانشگاه تبریز

× شرایط و مزایای عضویت دانشجویان در گروه حمایت از استعدادهای درخشان

vارائه تسهیلات ویژه به حائزین رتبه های برتر کنکور و فارغ التحصیلان ممتاز در دانشگاه تبریز

 


  • دانشجویان مقطع دکتری جهت انجام فرایند دفاع از رساله، ضروری است مدرک HSE  را دریافت نمایند. ( برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک https://hse.tabrizu.ac.ir مراجعه فرمائید.) 

        فایل کمک های اولیه 

        فایل آتش نشانی