اداره آموزش

تعداد بازدید:۲۱۲۰۹

 

نام ونام خانوادگی:   یعقوب وحید قویدل

سمت : رئیس اداره آموزش و خدمات دانشجویی

تحصیلات : کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

تلفن: 33392346 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی:    منیره نیک پیران

سمت :   کارشناس مسئول خدمات آموزشی

تحصیلات : کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

تلفن: 33392337 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی:   فریده هاشمی نژاد

سمت :   کارشناس خدمات آموزشی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

تلفن: 33392347 - 041

********************************************

نام و نام خانوادگی:  بتول بخشی

سمت: کارشناس آموزش

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 33392347 - 041

********************************************

نام ونام خانوادگی:   رسول محمدزاده

سمت :   کارشناس  آموزشی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 33392356 - 041

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۴۰۳