گروه علوم اقتصادی

تعداد بازدید:۱۴۹۹۴

مدیر گروه: دکتر محمدرضا سلمانی بی شک

 

 

اعضای هیات علمی:

دکتر محمدعلی متفکرآزاد

دکتر بهزاد سلمانی

دکتر احمد اسدزاده

دکتر جعفرحقیقت

دکتر حسین اصغر پور

دکتر محمدمهدی برقی اسکوئی

دکتر زهرا کریمی

دکتر محمدرضا سلمانی بی شک

دکتر سکینه سجودی

دکتر حبیب آقاجانی

 

 

گرایش دوره کارشناسی :

اقتصاد

 

گرایش های دوره کارشناسی ارشد:

اقتصاد نظری

اقتصاد و تجارت الکترونیک

بانکداری اسلامی

اقتصاد اسلامی

 

گرایش های دوره دکترا:

اقتصاد پولی

اقتصاد مالی

اقتصادبین الملل

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد اسلامی

اقتصادسنجی

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۹