گروه علوم اقتصادی

تعداد بازدید:۲۸۴۵۲

مدیر گروه: دکتر محمدرضا سلمانی بی شک

 

 

اعضای هیات علمی:

دکتر بهزاد سلمانی

دکتر جعفرحقیقت

دکتر حسین اصغر پور

دکتر محمدمهدی برقی اسکوئی

دکتر زهرا کریمی

دکتر محمدرضا سلمانی بی شک

دکتر سکینه سجودی

دکتر حبیب آقاجانی

 

 

گرایش دوره کارشناسی :

اقتصاد

 

گرایش های دوره کارشناسی ارشد:

اقتصاد نظری

اقتصاد و تجارت الکترونیک

بانکداری اسلامی

اقتصاد اسلامی

 

گرایش های دوره دکترا:

اقتصاد پولی

اقتصاد مالی

اقتصادبین الملل

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد اسلامی

اقتصادسنجی

 

رشته های مجازی کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی

علوم اقتصادی- اقتصاد تجارت الکترونیک

 

 

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۲