کسب رتبه الف مجله نظریه های کاربردی اقتصاد

کسب رتبه الف مجله نظریه های کاربردی اقتصاد

۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۰ اطلاعیه ها

عرض تبریک کسب رتبه الف مجله نظریه های کاربردی اقتصاد در رتبه بندی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خدمت تمامی همکاران محترمی که در کسب این موفقیت نقش داشتند.

 

از طرف هیات رئیسه دانشکده


نظر شما :