آخرین مهلت انتخاب واحد

آخرین مهلت انتخاب واحد

۱۶ مهر ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۲ اطلاعیه ها

در اجرای مصوبه مورخ ۱۳ مهر ۹۹ شورای آموزشی دانشگاه، آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال ۹۹۱ بهر دلیلی انتخاب واحد ننموده اند و در سنوات مجاز تحصیل می باشند، به منظور فعال شدن سیستم انتخاب واحد، درخواست های خود را حداکثر تا تاریخ ۱۹ / ۰۷ /۱۳۹۹  به اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند و بعد از تاریخ یادشده هیچگونه اقدامی ممکن نخواهد شد و دانشجوی انصرافی تلقی می شوند.


نظر شما :