نحوه دریافت ایمیل دانشگاه تبریز برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

۱۰ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۰ اطلاعیه ها

دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد (صرفا" دانشجویان دانشکده اقتصاد و مدیریت ) تصویر کارت دانشجویی و فرم پیوستی  را تکمیل و به آدرس m.mehdizadeh@tabrizu.ac.ir ایمیل نمایند.

 

نمونه هایی از یوزرهای پیشنهادی برای دانشجویان کارشناسی ارشد:

aliasadi1401@ms.tabrizu.ac.ir

ali.asadi1401@ms.tabrizu.ac.ir

ali-asadi1401@ms.tabrizu.ac.ir

نمونه هایی از یوزرهای پیشنهادی برای دانشجویان دکتری :

amireslami@tabrizu.ac.ir

amir.eslami@tabrizu.ac.ir

ir.amir-eslami@tabrizu.ac


لینک دانلود فایل

( ۱ )