نحوه دریافت ایمیل دانشگاه تبریز برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

۱۰ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۰ اطلاعیه ها
نحوه دریافت ایمیل دانشگاه تبریز برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

دانشجویان (صرفا" دانشجویان دانشکده اقتصاد و مدیریت ) باید فایل اطلاعات مربوط به ایمیل را از سایت  https://itcenter.tabrizu.ac.ir    در بخش منوی فرمها  دانلود و بعد ازتکمیل اطلاعات درخواستی به همراه اسکن کارت

دانشجویی به آدرس m.mehdizadeh@tabrizu.ac.ir ایمیل  نمایند.

 

نمونه هایی از یوزرهای پیشنهادی برای دانشجویان کارشناسی ارشد:

aliasadi1401

ali.asadi1401

ali-asadi1401

نمونه هایی از یوزرهای پیشنهادی برای دانشجویان دکتری :

amireslami

amir.eslami

amir-eslami


( ۵ )