نشریه

تعداد بازدید:۳۸۰۲

فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت کسب و کار بین المللی

گروه مدیریت دانشگاه تبریز موفق به اخذ مجوز فصلنامه " مدیریت کسب و کار بین المللی" Journal of International Business Administration  (JIBA)   به شماره 286493/3/3 مورخ 14/12/1395 از اداره کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت شده است. این فصلنامه تلاش دارد فضایی علمی برای به اشتراک گذاشتن آخرین تحولات و پیشرفتهای دنیای علم و عمل در حوزه کسب و کار بین المللی را برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم آورد. هدف اصلی آن توسعه زمینه تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم مربوط به کسب و کارهای بین المللی و ارایه محرک برای تحقیق و توسعه بیشتر در این حوزه است.  موضوعات شاخه M16  در طبقه بندی JEL هسته اصلی تمرکز فصلنامه محسوب می شود و مطالعه آثار بین المللی شدن، از لایه های اولیه آن یعنی صادرات و واردات مستقیم تا شراکت های راهبردی و تشکیل کنسرسیوم، سرمایه گذاری مشترک ، لیسانس و فرانشیر و نظایر آن بر مولفه های مختلف سازمان و مدیریت مورد تاکید خاص مجله است. لذا کلیه مقالات واصله در زمینه مطالعات تجربی، تحولات و پیشرفتهای نظری و روش شناختی در کسب و کارهای بین المللی داوری می شوند.

حوزه های مطالعاتی نشریه به شرح زیر است:

-  تاثیر استراتژی بین المللی شدن شرکت بر کارکردها و مولفه های مختلف بنگاه

-  شراکت های راهبردی و همکار های بین المللی در سطح بنگاه

-  تفاوتهای فرهنگی، قومیتی، ارزشهای بین المللی و کارکردهای بنگاه

-  استراتژی های بازاریابی بین المللی

-  مدیریت مالی و سرمایه گذاری در بنگاههای بین المللی

-  حسابداری در بنگاههای بین المللی

-  مسایل منابع انسانی و رفتار سازمانی بین المللی

-  مدیریت پروژه های بین المللی

-  مهارتهای مدیریتی بین المللی

-  ساختار سازمانی بین المللی

-  فضای کسب و کار بین المللی و بنگاه

-  آثار تحریم و بایکوت بین المللی بر بنگاه

-  مزیت رقابتی بنگاه در سطح بین المللی

-  اقتصاد مقاومتی در سطح بنگاه از دیدگاه بین المللی

-  کارآفرینی بین المللی

-  تجارت الکترونیک بین المللی

-  بین المللی شدن، ظرفیت جذب، نوآوری، خلاقیت ، یادگیری و منحنی تجربه

-  شرکت های کوچک و متوسط و بین المللی شدن

-  شرکت های دانش بنیان و بین المللی شدن

-  مدیریت زنجیره تامین و عملیات بین المللی

-  جهانی شدن و کسب و کارهای بین المللی

 

وبسایت اختصاصی نشریه: http://jiba.tabrizu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۳۹۷