آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اعلام کل بدهی به صندوق رفاهفرم‌ها
برگ حذف تکدرسفرم‌ها
تعهدنامه اصالت پایاننامه کارشناسی ارشدفرم‌ها
تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان دانشگاه تبریزفرم‌ها
تقاضای امتحان درس معرفی به استادفرم‌ها
تقاضای ترک تحصیل دائم دانشجویانفرم‌ها
تقاضای تمدید سنوات تحصیلی برای دوره دکتریفرم‌ها
تقاضای تمدید سنوات تحصیلی برای کارشناسی ارشدفرم‌ها
تمپلت پروپزال دکتری-رشته اقتصادفرم‌ها
تمپلت پروپزال کارشناسی ارشد-رشته اقتصادفرم‌ها
درخواست تغییر رشتهفرم‌ها
درخواست مجوز دفاع از پروپوزال دوره دکتریفرم‌ها
فرم ارزیابی پروژه تخصصی کارشناسی- PDFفرم‌ها
فرم ارزیابی پروژه تخصصی کارشناسی- Wordفرم‌ها
فرم ارزیابی دوره کارآموزی- PDFفرم‌ها
فرم ارزیابی دوره کارموزی- Wordفرم‌ها
فرم اشتغال به تحصیل روزانه- PDFفرم‌ها
فرم اشتغال به تحصیل روزانه- Wordفرم‌ها
فرم اشتغال به تحصیل شبانه- PDFفرم‌ها
فرم اشتغال به تحصیل شبانه- Wordفرم‌ها